Makro
 • Japan, PMI foreløpig, mars
 • Frankrike (08:45), Industritillit, mars
 • Frankrike (09:00), PMI foreløpig, mars
 • Tyskland (09:30), PMI foreløpig, mars
 • EMU (10:00), PMI-industri foreløpig, mars
 • EMU (10:00), PMI-tjenester foreløpig, mars
 • EMU (10:00), Driftsbalanse, januar
 • Tyskland (10:00), IFO-indeksen, mars
 • UK (10:30), Detaljhandel, februar
 • UK (13:00), Rentebeslutning
 • USA (13:30), Førstegangssøkende ledighetstrygd
 • USA (14:00), FHFA Boligprisindeks, januar
 • USA (14:45), PMI-industri foreløpig, mars
 • USA (15:00), Ledende indikatorer, februar
 • USA (15:45), PMI foreløpig, mars
 • Norge, Øystein Olsen foredrag i Washington D.C. 
 • USA (15:30), DOE, ukentlige gasslagertall
Annet