DNB Markets tar for seg Sbanken i dagens aksjerapport.Av 41 selskaper som presenterer seg på meglerhusets SMB-konferanse, kommer 12 fra bank og forsikring.Øyner pen vekstFørst ut er nettopp Sbanken.- Ved utgangen av 2017 lå CET 1-andelen (kjernekapital/totale risikovektede aktiva) allerede på 14,7 prosent, over målsetningen på 14 prosent, og ved innføring av Basel III-reglene vil redusert risikovekting kunne medføre at denne øker ytterligere. Ledelsen har i tillegg guidet for noe reduserte løpende tapsavsetninger i 2018 sammenlignet med 2017, skriver DNB Markets.Meglerhuset venter en inntektsvekst på 13-14 prosent for inneværende og neste år.- Attraktiv aksje- Vi mener at aksjen er attraktiv ved en implisitt P/E (aksjekurs/resultat per aksje) på 11,4x basert på estimatet for 2018, og tilsvarende P/E på 9,3x for 2019. Ved kursmålet på 97 kroner vil aksjen på 2018-estimatene være verdsatt på P/E 14,6x, heter det videre.Analytikerne har altså en kjøpsanbefaling på Sbanken.Fra gårsdagens sluttkurs på 74 kroner er meglerhuset en oppside i aksjen på 31-32 prosent.