DNB Markets anbefaler Statoil-aksjen

DNB Markets ser oppside i den norske oljegiganten. 

Børs

- Digitalisering var et ord som gikk igjen på denne ukens olje-, offshore- og shippingkonferanse. Statoil var blant de mange selskapene som trakk både digitalisering og innovasjon inn som viktige pågående prosesser i sin presentasjon. Selskapet gikk imidlertid også lengre enn de fleste når det gjaldt å konkretisere hva dette kan bety for tallene fremover, skriver DNB Markets. DNB Markets har en kjøpsanbefaling med et kursmål på 205 kroner per aksje, tilsvarende en oppside på om lag 15 prosent.Analytikerne trekker spesielt frem kostnadsreduksjon og nye investeringer. - Ledelsen ser for seg at digitalisering og innovasjon skal bidra med et løft i produksjonen på 3 prosent fra 2020 til 2025, at borekostnadene vil reduseres med 15 prosent og at investeringer i nye konsepter på feltene vil reduseres med 30 prosent. Selskapet gjentok også at 80-85 prosent av de kostnadsreduksjonene som allerede er foretatt de siste årene er strukturelle og av varig art, utdypes det. 

statoil
dnb markets
Nyheter
Børs