Styret i DNB ber ifølge innkallingen til ordinær generalforsamling om fullmakt til å øke rammen for tilbakekjøp av egne aksjer.«Styret foreslår for generalforsamlingen å fornye fullmakten til styret om tilbakekjøp av egne aksjer, og at fullmaktens ramme økes fra 2,0 til 4,0 prosent av aksjekapitalen for å sikre tilstrekkelig fleksibilitet», går det frem av innkallingen.DNB skriver at det bes om fullmakt for tilbakekjøp av aksjer på inntil 3,5 prosent av selskapets aksjekapital samt fullmakt til DNB Markets for sikringsformål på opp til 0,5 prosent, gyldig frem til ordinær generalforsamling i 2019.I første omgang vil DNB søke Finanstilsynet om en ramme på 2,0 prosent for tilbakekjøp samt 0,5 prosent for sikringsformål.