Dtac fortsetter samtalene med Cat Telecom

Partnerskap fortsatt aktuelt. 

Børs

Telenors datterselskap i Thailand, Dtac, har gjenopptatt forhandlinger med Cat Telecom knyttet til et langsiktig telekom-infrastrukturpartnerskap etter at begge parter droppet en joint-venture-intensjonsavtale etablert i 2015, skriver nettavisen Bangkok Post, ifølge TDN Direkt.Dette skjer etter at et statlig råd i forrige måned avgjorde at joint venturet, der Cat hadde en eierandel på 49 prosent og Dtac 51 prosent, ikke var i samsvar med loven. Ifølge loven må myndighetene eie minst 51 prosent av viktige infrastrukturprosjekter, ifølge nettavisen.Forretningsutviklingsdirektør Rajiv Bawa i Dtac sier at den seneste utviklingen vil sikre at 9.000 2G-telekommaster og relatert utstyr under Dtacs 2G-konsesjon med CAT vil fortsette å være i bruk etter at konsesjonen forfaller 15. september i år.Ifølge avisen er Dtac og Cat i forhandlinger rundt detaljer i et telekom-infrastrukturpartnerskap, der de kan samarbeide på alle spektrumbånd, ikke kun 1.800- og 850 megahertz-spektrumet under den eksisterende CAT-konsesjonen.Et slikt langsiktig infrastrukturpartnerskap bør ha en varighet på minst ti år, ifølge Bawa.Videre sier han at når forhandlingene er fullført vil Cat fremdeles vil eie100 prosent av 2G telekom-eiendelene etter at konsesjonen forfaller. Dtac er partner med Cat, og Dtac får rettet til å bruke eiendelene under betingelser samt betaling av en leieavgift til Cat.

telenor
dtac
thailand
telekom