Artemis Investment Management har kvittet seg med 1.844.141 aksjer i Storebrand. Det fremgår ikke hvilken kurs selskapet fikk, men basert på siste omsetningskurs på 67,80 kroner er verdien på rundt 125 millioner kroenr.Ny beholdning er 22,424,011 aksjer, noe som tilsvarer 4,79 prosent.