Element ASA har etter en grundig vurdering, sammen med selskapets rådgivere, besluttet å strukturere sitt IRON Token-prosjekt uavhengig av selskapets interesser i Ambershaw Metallics Inc.Element skriver i en børsmelding fredag kveld at selskapet er av den oppfatning at den oppdaterte strukturen har potensiale til å danne grunnlaget for at selskapet kan bli en sentral utsteder av tokens innen jernmalm-industrien, potensielt støttet av flere jernmalm-produsenter over hele verden.Avhengig av visse avklaringer, markedsforhold og regulatorisk utvikling, er det Elements oppfatning at plattformen gir mulighet til skalering til andre råvarer og produkter i fremtiden. Element kan ha mulighet til å benytte midlene som hentes inn, til å kjøpe nye jernmalm-forekomster eller investere ytterligere i AMI. Element vil imidlertid alltid sørge for å beholde tilstrekkelige midler til enhver tid, til å kunne levere jernmalm til tokens-eiere med rett til levering.Selskapet gir følgende oppdatering på hovedpunktene i strukturen til IRON-token:IRON-tokene vil bli utstedt av et nytt datterselskap kalt Element IRON, som vil bli driftet av Element. IRON-tokene vil bli etablert som digitale tokens på Ethereum-plattformen, kvalifisert for bruk til å erverve varer eller tjenester fra markedsaktører som ønsker å bruke IRON-tokens som betalingsmiddel. Token-eierne som innehar et definert minimum antall IRON-tokens, kan be om levering av jernmalm gjennom et bytte av IRON-tokens for jernmalm i henhold til ytterligere betingelser angitt i Whitepaper, som vil bli publisert.Selskapet er, sammen med sine rådgivere, i ferd med å sluttføre arbeidet knyttet til detaljene i strukturen og Whitepaperet med underliggende dokumentasjon, hensyntatt alle relevante reguleringsspørsmål, for å sikre at strukturen til IRON-tokene er i samsvar med alle gjeldende lover og regler. Det nøyaktige tidspunktet for dette kan ikke konkret bli fastslått, men selskapet fokuserer på å få en så rask avklaring som mulig på de gjenstående spørsmålene.- Vi har innsett at det vi gjør er nybrottsarbeid», sier administrerende direktør Cecilie Grue i Element ASA.- Vi innser også at kunnskapen vi besitter i forbindelse med denne prosessen, gjør at vi kan få en betydelig «first mover advantage», som vi potensielt bør kunne dra nytte av på en mye bredere skala enn kun vår jernmalmforekomst. Gjort riktig kan vår Token vise seg å bli en av de største og viktigste digitale tokene innen, ikke bare jernmalm, men også andre råvarer. Men det å være pioner innebærer imidlertid også stor risiko, og til en viss grad er vi avhengige av faktorer som er utenfor vår kontroll, fortsetter Grue i børsmeldingen.I påvente av visse avklaringer, har selskapet etablert en egen nettside for den planlagte ICO av IRON-token på, slik at interessenter kan registrere sin interesse.