Oslo Børs har vedtatt å ta aksjene i Elkem ASA opp til notering på Oslo Børs, opplyses det i en melding.Børsdirektøren fastsetter første noteringsdag, senest 30. april 2018.Det forutsettes at selskapet før første noteringsdag oppfyller opptakskravene på Oslo Børs,. Det indikative intervallet for IPO-kursen er satt til mellom 29 og 35 kroner,  noe som priser selskapet til mellom Elkem har planer om å hente inn 5,2 milliarder kroner i forbindelse med børsnoteringen. Det skal utstedes inntil 179.310.344 nye aksjer.Da Orkla kjøpte Elkem i 2005 ble selskapet tatt av Oslo Børs etter å ha vært børsnotert i nesten 90 år.