EMGS: Foreslår omfattende refinansiering

Vil hente 45 millioner dollar gjennom egenkapital og gjeld. Forslaget er utarbeidet i samarbeide med Kristian Siem og Frederik Wilhelm Mohn.

Etter en omfattende vurdering av alle muligheter tilgjengelige, har et uavhengig styre i EMGS, som ikke inkluderer medlemmer som representerer de største aksjonærene, kommet frem med et forslag til refinansiering av selskapet.Forslaget til det som omtales som en omfattende refinansiering, er utarbeidet i samarbeid med selskapets tre største aksjonærer.Kristian Siem er største aksjonær gjennom Siem Investments Inc, mens Frederik W. Mohn er nest største aksjonær gjennom Perestroika AS. De eier henholdsvis 23,92 og 22,49 prosent av aksjene.Tredje største aksjonær er Morgan Stanley med 19,77 prosent av aksjene. To elementerDen foreslåtte refinansieringen består av to elementer, henholdsvis en fortrinnsrettsemisjon som skal skaffe opp til 12,5 millioner dollar, samt utstedelse av et konvertibelt obligasjonslån på inntil 32,5 millioner dollar.10 millioner dollar av emisjonen, og hele obligasjonslånet er allerede garantert for, opplyses det. Tegningskursen i emisjonen vil være mellom 1,5 kroner og 5 kroner pr aksje. Det opplyses at fortrinnsrettsemisjonen vil bidra med finansiering av generelle selskapsformål, mens nettoprovenyet fra obligasjonsutstedelsen vil bli benyttet til å refinansiere selskapets eksisterende obligasjonslån.Det nye obligasjonslånet inneholder en del endringer fra det nåværende lånet. Blant annet en lettelse i bestemmelsen om tilgjengelige kontanter, denominering i dollar i stedet for kroner - renten blir 3 måneders LIBOR i dollar pluss 5,5 prosent - samt en forlenget løpetid til 2023 mot 2019.Konverteringskursen er satt til 135 prosent av tegningskursen i fortrinnsrettsemisjonen.- Det uavhengige styret er bestemt av den mening at den omfattende refinansieringen vil sikre og opprettholde aksjonærverdier fremover, ved å gi selskapet en betydelig forbedret finansiell runway, stabilitet og fleksibilitet, heter det i meldingen.Forslaget må godkjennes av aksjonærenene, og i den forbindelse er det kalt inn til en ekstraordinær generalforsamling som skal avholdes 23. mars.