Data Respons har engasjert Swedbank Norge og Kepler Cheuvreux for å hente inn frisk kapital. Ifølge en børsmelding planlegger de å utstede inntil 2.226.637 nye aksjer, tilsvarende 4,33 prosent av utestående aksjer i selskapet.Pengene skal blant annet brukes til å styrke selskapets balanse og øke den finansielle fleksibiliteten, heter det i en børsmelding.Emisjonen vil gjennomføres gjennom en såkalt akselerert bookbuilding-prosess, og den vil være rettet mot norske og internasjonale investorer.Tirsdag sluttet aksjen på 26,40 kroner (+0,38 prosent). Det verdsetter selskapet til 1,36 milliarder kroner.Hittil i år har aksjen lagt på seg 10,46 prosent.