Konsumprisindeksen i Frankrike var ifølge endelige tall uendret på månedsbasis i februar.På årsbasis var prisene opp 1,2 prosent.Dette er ifølge Direkt Makro likt som de foreløpige tallene, skriver TDN Finans.