Eni er fredag ute med en ny strategioppdatering. Her kommer det frem ifølge TDN Direkt at selskapet venter å gjøre driftsinvesteringer på om rundt 7,7 milliarder euro i 2018, tilsvarende 73 milliarder kroner. Selskapet oppdaterer samtidig markedet om deres nye oppstrømprosjekter. Ifølge oppdateringen venter Eni å ha en break even på under 30 dollar per fat, skriver nyhetsbyrået. For 2018 foreslås det et kontantutbytte på 0,83 euro pr aksje, og aksjetilbakekjøp vil bli vurdert dersom det foreligger en overflødig kontantbeholdning etter at gjeldsgradsmålet på 20-25 prosent er overholdt.