Entra har kjøpt Nils Hansens vei 20 på Bryn i Oslo, opplyser selskapet.Eiendommen har en prislapp på 50 millioner kroner og er på 3.150 kvadratmeter, hvor 81 prosent er leid ut på kortsiktige kontrakter.- Eiendommen har et utviklingspotensial i et spennende område som ventes å se vesentlig utvikling de kommende årene, skriver selskapet.81 prosent er leid ut på kortsiktige kontrakter.Transaksjonen ventes sluttført 3. april 2018.