Dagens amerikanske arbeidsmarkedsrapport vil ifølge sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets sannsynligvis vise nok en måned med sterk vekst i sysselsetting.«Konsensus er 200 000, mer enn nok til over tid å presse ledighet ned og konsensus er for et fall i ledighetsraten fra 4,1 prosent til 4 prosent. Men at arbeidsmarkedet er relativt stramt og vil stramme seg ytterligere til, er det bred enighet om», skriver Bruce i fersk rapport.Det store spørsmålet er ifølge sjefstrategen om lønnsveksten kommer med strammere arbeidsmarked, og derfor kan rapportens lønnstall få mest oppmerksomhet i dag.«Konsensus venter 0,2 m/m på dagens lønnstall. Det betyr at årsveksten avtar til 2,8 prosent fra 2,9 prosent. 2,9 prosent-tallet i januar har fått mye av skylden for uroen i markedet og frykten for høye renter. Det er tvilsomt om en nedgang til 2,8 prosent vil endre markedet rentesyn vesentlig. Men lønnstallene er notorisk usikre om det kan være at sammensetningseffekter dro opp januar-tallet midlertidig», heter det fra Bruce.Kaldt vær kan ifølge sjefstrategen holde mange i lavtlønnsyrker hjemme. Så selv om Nordea Markets’ syn er at lønnsveksten på sikt skal opp og trenden vil peke oppover, ser ikke Bruce bort fra muligheten for en overraskelse på nedsiden i dag.«ECI lønnstallene som er gir et mer stabilt bilde og er rensket for sammensetningseffekter gir en oppadgående trend», skriver han. Klokken 08.00 kommer norsk inflasjon.«Som drøftet i går kan den bli avgjørende for hvordan den kommende renteprognosen blir», avslutter Bruce.