I kveld øker etter alt å dømme Fed rentebåndet med 25 basispunkter.Det store spørsmålet er ifølge Erik Bruce i Nordea hvilke signaler Fed gir i de nye anslagene for vekst og inflasjon.- Siden desember har helt klart Fed oppjustert synet på finanspolitikkens bidrag til veksten fremover med full kjennskap til de store skattekuttene og økning i utgiftstaket. I tillegg har nok de siste inflasjonstallene gjort Fed sikrere på at svake inflasjonstall i fjor var midlertidig, skriver Bruce i en ny rapport.
Nordea tror mange av medlemmene har oppjustert synet på renteøkninger i tiden fremover.Dersom Nordea får rett er det nok duket for høyere markedsrenter og sannsynligvis sterkere USD.
- Kanskje det viktigste signalet blir mediananslaget for i år. Vi heller i retning av det nå er fire renteøkninger mot tre før. Det er imidlertid krevende. Da skal fire av de seks (eller fem hvis Yellen som nå er borte var blant disse) som trodde på tre ha gått over til fire økninger, skriver Bruce.- For neste år derimot er vi mer sikre på at mediananslaget går fra to til tre (krever at bare en skifter) men det er nok mindre overraskende, avslutter Bruce