Borr Drilling Limited meldte i dag om en vellykket kapitalutvidelse. Fond forvaltet av SKAGEN AS har deltatt i kapitalutvidelsen og blitt tildelt 1.325.000 aksjer.Etter kapitalutvidelsen eier SKAGEN Fondene 25.442.732 aksjer av totalt utestående 532.640.327, eller 4,78 prosent av selskapet.Før kapitalutvidelsen var eierandelen på 5,04 prosent.