Swedbank Roburs fond Ny teknologi, som forvalter om lag 15 milliarder svenske kroner, har mulighet til å plassere 30 prosent utenfor Norden. Men Facebook er ikke en interessant investering for fondet, som uansett mest investerer i mindre selskaper, sier sjef Erik Sprinchorn til Di.Investorer over hele verden ser nå nærmere på hva Facebook-krisen vil bety for den sosiale media gigantens forretningsmodell. Hvis det er nok å be om unnskyldning, justere retningslinjer og love å bli en bedre bedriftsborger, så er mye av forretningsmodellen fortsatt intakt. Men i etterkant av Cambridge Analytica-skandalen er det stor risiko for at det ikke er nok, sier Erik Sprinchorn til nettstedet.- Selskapet har blitt en "gatekeeper" som sitter med så mye informasjon om personvernet vårt, og i de siste 10-15 årene har det i utgangspunktet ikke blitt stilt spørsmålstegn ved det. Nå raser spørsmålene om personvern, og flere og flere brukere er sinte på tech-giganter som Facebook, Google og Amazon. - Det er en techbacklash i USA, sier Erik Sprinchorn.Fondsforvalteren drar paralleller til finanskrisen da misnøye med bankene førte til tøffere lovgivning med Frank Dodd-loven.- Det er ikke urimelig å anta at den misnøyen man nå ser med FAANG-selskapene kan lede til ny lovgivning og regulering. Det er en type usikkerhet som markedet ikke liker. sier Sprinchorn til Di.se.På spørsmål om den siste månedens fall i aksjen er en kjøpsmulighet, svarer han forsiktig:- Det er alltid en avveiing.. det er vanskelig å svare på om fallet skal betraktes som en mulighet eller ikke.