Sent fredag kveld skrev Norway Royal Salmon (NRS) i en børsmelding at Fiskeridirektoratet har tildelt selskapet utviklingstillatelser for til sammen 7,68 utviklingstillatelser for utvikling av Arctic Offshore Farming.NRS, Aker ASA og Aker Solutions har utviklet et halvt nedsenkbart offshore oppdrettsanlegg som er dimensjonert for værharde områder.- Anlegget vil gi betydelig økt arealutnyttelse av norske farvann ved plassering lengre fra kysten, og hvor det i tillegg vil ha et lite miljømessig fotavtrykk, heter det.650 millionerEttersom prosjektet er nedskalert til om lag halvparten av opprinnelig søknad om utviklingstillatelser og kapitalbehovet er betydelig redusert, har Aker ifølge meldingen valgt ikke å være med videre inn i pilot- og realiseringsfasen.Aker Solutions er med videre som teknologi- og samarbeidspartner.NRS jobber mot et mål om første utsett av fisk i løpet av sommeren 2020.Tillatelsene som er tildelt omfatter totalt 5.990 tonn MTB (maksimalt tillatt biomasse). Ifølge Finansavisen er det snakk om en investering på 650 millioner kroner.- Nå går vi inn i en periode med modelltesting og valg av leverandører. Det er veldig mye som skal på plass, sier NRS-sjef Charles Høstlund til avisen om det han mener kan være «fremtidens oppdrettsanlegg».Aksjen stigerDNB Markets omtaler også NRS i sin aksjerapport mandag.- Med et investeringsbehov på 650 millioner kroner og en full produksjonskapasitet på 9.200 tonn, estimerer vi at dette vil kunne løfte verdsettelsen med rundt ni prosent i forhold til fredagens sluttkurs (159,40 kroner). Før selskapet får anlegget i produksjon, skal det imidlertid både investeres og settes ut fisk, det vil si at realiseringen fortsatt ligger et godt stykke frem, skriver meglerhuset.DNB-analytikerne har en kjøpsanbefaling på NRS med kursmål 168 kroner.NRS stiger 2,3 prosent til 163 kroner på Oslo Børs mandag formiddag.