Okea, det Trondheimsbaserte oljeselskapet hvor Erik Haugane og Ola Borten Moe er sentrale, inngått en avtale om om å selge en eierandel på 15 prosent i PL038D, som inkluderer oljefunnet Grevling. Chrysaor Norge AS er kjøper.Etter transaksjonen vil partnerene i lisensens være Okea med 55 prosent, Petoro med 30 prosent og Chrysaor med 15 prosent.Chrysaor har opsjon på å øke sin eierandel ytterligere til 35 prosent.