Høyeste 3-års rente på 11 år

USA solgte statsobligasjoner mandag og 10-års renten ble i snitt den høyeste på fire år, mens 3-års renten ikke har vært høyere i tilsvarende auksjoner siden 2007.

Børs

rente
Nyheter
Børs