Ifølge konsernet øker det kapasiteten på Alunorte med 50 prosent og styrker raffineriets evne til å takle fremtidig ekstremvær.Forurenset drikkevann rundt anlegget i Brasil førte til at myndighetene påla Hydro å halvere produksjonen. Hydro eier 90 prosent av anlegget og har rundt 2.000 ansatte der. I tillegg arbeider omtrent like mange for underleverandører.Hydro-ledelsen ble torsdag innkalt til næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) for å forklare seg om lekkasjen. Dagen etter kom selskapet med en pressemelding der de beklager utslippet.– Vi anerkjenner at vi er nødt til å bygge ny tillit, gjennom å endre våre holdninger, handlinger og hvordan vi samarbeider med våre naboer, sier Hydro-sjef Svein Richard Brandtzæg.– Hendelsene den siste tiden viser at det er nødvendig å styrke vannrenseanlegget ved Alunorte for å sikre at aluminaraffineriet er tilstrekkelig miljømessig robust, fortsetter han.Etter en periode med ekstremregn i Barcarena i midten av februar, påla myndighetene Alunorte flere tiltak grunnet bekymring for at oversvømmelsen hadde ført til skadelige lekkasjer til omgivelsene.– Vi er nå i konstruktiv dialog med relevante myndigheter om dette, men anerkjenner at trykket på Alunortes vannrenseanlegg mest sannsynlig vil øke i årene fremover på grunn av mer ekstremvær. Derfor tar vi nå grep for å oppgradere Alunorte til en ny miljøstandard, sier konsernsjefen.Ambisjonen er å ferdigstille den planlagte oppgraderingen innen første kvartal neste år.(©NTB)