Clarksons Platou oppgraderer anbefalingen på Polarcus-aksjen til kjøp fra nøytral, ifølge en oppdatering fredag, skriver TDN Direkt.Meglerhuset fastholder kursmål på 0,25 dollar på aksjen.«Vi oppgraderer Polarcus til kjøp i etterkant av restruktureringsprosessen som nærmer seg ferdigstilt. Med finansielt spillerom til 2022 ser vi Polarcus som en sterk kontantstrømgenerator i et marked i bedring», skriver meglerhuset.