Katastrofetall fra H&M

H&Msvarelager økte i selskapets avvikende 1. kvartal.

H&M faller kraftig tilbake etter dagens kvartalspresentasjon. I skrivende stund er aksjen ned 6,34 prosent på Stockholmsbørsen. Rapporten viste at blant annet at kleskonsernets varelager var på 34.959 millioner svenske kroner ved utgangen av selskapets avvikende 1. kvartal 28. februar i år.Katastrofetall, skriver svenske Dagens Industri.Tallene viser at varelageret økte med 7 prosent sammenlignet med samme tidspunkt i fjor. Da var verdien på H&M varelager 32.692 millioner svenske kroner.Valutajustert tilsvarer det en økning på 8 prosent.