KLPs siste investering

- Investeringen bidrar til vår satsing på bærekraftige investeringer, sier KLPs direktør for strategisk aktivaallokering.

Børs

KLP, Infranode og Mirova kjøper det norske fjernvarmeselskapet Oslofjord Varme, går det frem av en pressemelding.- Investeringen bidrar til vår satsing på bærekraftige investeringer og ønsket om å finne attraktive investeringsmuligheter som preges av stabilitet og forutsigbarhet for våre pensjonskunder, sier KLPs direktør for strategisk aktivaallokering, Harald Koch-Hagen.- Vi er fornøyd med å kunne gjøre en slik langsiktig investering sammen med to likesinnede partnere som Infranode og Mirova, fortsetter han.Oslofjord Varme bygger, eier og drifter fjernvarmenettverker i to konsesjonsområder i Bærum, et på Fornebu/ Lysaker og et i Sandvika-området.Selskapet er også deleier i to andre fjernvarmeselskaper:

  • Drammen Fjernvarme (50 prosent)
  • Fredrikstad Fjernvarme (35 prosent)
KLP vil da eie 15 prosent av aksjene i selskapet og Infranode og Mirova skal eie 42,5 prosent hver. Selger er Icon Infrastructure.

klp
investering
Nyheter
Børs