Techstep har gjennom sitt datterselskap Nordialog Oslo nylig blitt tildelt tre nye store kontrakter i Norge, går det frem av en børsmelding.For det første har NSB tildelt Nordialog Oslo en avtale for levering av Techsteps «Mobil som en tjeneste»-løsning (MaaS).Videre har Nordialog Oslo blitt tildelt rammeavtaler for levering av mobiltelefoner og relatert utstyr til Østfold Fylkeskommune og BTV Innkjøp, et regionalt administrativt innkjøpssamarbeid mellom Buskerud, Telemark og Vestfold fylkeskommuner.Totalsummen på de tre kontraktene, uten opsjoner for fornyelse, estimeres til 68 millioner kroner for avtaleperiodene på 2-3 år.- Vi opplever et positivt moment med sterk salgsaktivitet og mange kontraktstildelinger. Kontraktene vi annonserer i dag er strategisk og finansielt viktige for Tecshtep ettersom vi selger våre kjerneprodukter til nye og eksisterende kunder og fordi vi vokser antall sluttbrukere og potensielt løpende inntektsbase, Techstep-sjef Gaute Engbakk i en kommentar.