Telenor har solgt mobilaktivitetene i Sentral- og Øst-Europa.Salget innebærer etter DNB Markets syn en bekreftelse på selskapets tidligere kommuniserte strategi med sikte på en mer aktiv porteføljestyring med sikte på prioritering av kontantstrømmen fremover.«Ytterligere skritt i samme retning kan inkludere virksomheten i DHT, det finansielle eierskapet til deler av basestasjonene og eierandelen i Veon. Samlet sett ser vi for oss at en slik omlegging kan legge grunnlaget for fortsatte tilbakekjøp og muligens også ekstraordinære utbytter i årene fremover», heter det i dagens morgenrapport.Telenor stengte onsdag på 175,10 kroner pr aksje.Etter salget har meglerhusets estimat for summen av delene blitt redusert med 4 kroner pr aksje. DNB Markest har en kjøpsanbefaling med et kursmål justert fra 216 til 212 kroner pr aksje