Like før klokken 22:30 i går kveld kunne Vistin Pharma, med Øystein Stray Spetalen som største aksjonær, fortelle om en.Astrup-familiens Pactum AS , etter å ha blitt tildelt 2.678.572 nye aksjer i emisjonen, tilsvarende 6,11 prosent av aksjene og stemmene.Lar seg vanne utSamtidig har to eksisterende aksjonærer latt seg vanne ut.Hvis emisjonen blir vedtatt på generalforsamlingen rundt 9. mai, vil fond forvaltet av Storebrand Asset Management eie 887.519 aksjer i Vistin Pharma, tilsvarende 2,02 prosent.MP Pensjon er på sin side tildelt 892.857 aksjer, og eier fra før 877.870 aksjer i selskapet. Ved fullført emisjon vil deres eierandel i Vistin Pharma reduseres fra 5,15 til 4,04 prosent.