- Vi tror at januar markerte toppen av optimisme, kanskje for hele året. Med økt volatilitet i markedet, tror vi at det vil være vanskelig for institusjonelle investorer til å nå opp til eller over toppen i januar, sier Michael Wilson, sjefstrateg i Morgan Stanley i USA, i stt ukentlige notat, ifølge Børsen.dk.Han mener oppgangen i markedet som ledet frem til toppen i januar, nå baner vei for ytteligere korreksjon.- Indikatorer for optimisme blant private ser også ut til å ha nådd toppen i januar, og vi ser ikke noe i den nærmeste fremtid som kan få private investorer til å være mer optimistiske enn de var etter at skatteletten, skriver Michael Wilson.Wilson trekker også frem at investorernes villighet til å ta seg risiko toppet ut i januar.