KjøpLogg inn

Melder om gassfunn

Gassfunn sørvest for Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet.

Publisert 26. mars 2018 kl. 09.25
Oppdatert 26. mars 2018 klokken 10.00
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 210 ord

Wintershall Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 894, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6604/5-1. Brønnen er boret om lag 115 kilometer sørvest for Aasta Hansteen-feltet nord i Norskehavet.Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i øvre kritt reservoarbergarter (Springarformasjonen). Brønn 6604/5-1 påtraff ifølge en melding fra Oljedirektoratet tre brutto gasskolonner på til sammen om lag 190 meter, hvorav reservoaret er på 90 meter fordelt på tre ulike sandsteinsoner i Springarformasjonen med hovedsakelig moderat til dårlig reservoarkvalitet.Ingen gass/vann-kontakt ble påtruffet i brønnen.Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 7 og 19 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar gass og mellom 1 og 3 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbart kondensat. Rettighetshaverne vil vurdere funnet sammen med andre funn og prospekter i området med hensyn til en mulig videre utbygging, heter det.Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 894. Brønn 6604/5-1 ble boret til et vertikalt dyp av 3819 meter under havflaten, og ble avsluttet i Springarformasjonen i øvre kritt. Havdypet er 1219 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.Brønn 6604/5-1 ble boret av boreinnretningen West Pheonix, som nå skal til Invergordon for reklassifisering.Wintershall og Statoil har en eierandel på 40 prosent hver i PL 894. Petoro eier resterende 20 prosent.