Mer fornybar-jobb til Simon Møkster

Sikrer to kontrakter for «Stril Server» i markedet for fornybar energi.

Offshorerederiet Simon Møkster Shipping som har sin hjemmebase i Stavanger, kan fortelle om to nye kontrakter i markedet for fornybar energi.Kontraktene er for såkalte «Walk-to-Work»-prosjekter og er begge tildelt «Stril Server» - et flerbruksfartøy som ble levert fra Simek-verftet i Flekkefjord i mai 2014. Den ene kontrakten er med Van Ooord som har tildelt fartøyet en kontrakt på to måneder med oppstart i april. Kontrakten inkluderer også opsjoner.I tillegg har VBMS tildelt skipet en kontrakt som også er på to måneder pluss opsjoner. Denne har oppstart i august. «Stril Server» skal utstyres med en gangbro-løsning fra SMST. Fundamentet for gangbroen vil være integrert i skipets struktur noe som vil forenkle og redusere kostnadene ved fremtidig mobilisering av gangbroen, opplyses det.Det vil gjøre skipet mer konkurransedyktig i «Walk-to-Work»-markedet, skriver rederiet som understreker at det er veldig fornøyd med prosjektene som vil bidra til et bedre fotfeste i fornybar-markedet.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også