Milliardhopp for Kistefos

Men offshore tynger. 

Børs

Kistefos-konsernet til investor Christen Sveaas la torsdag frem regnskapet for 2017.Fasiten ble et overskudd på 341 millioner kroner etter en forbedring på hele 1,2 milliarder kroner fra året før. To sterke bidragsytere til resultathoppet var Advanzia Bank og Western Bulk.Advanzia Bank økte resultatet etter skatt med 17 prosent til 439 millioner kroner fra året før, mens tørrbulkrederiet Western Bulk snudde fra et underskudd på 309 millioner kroner i 2016 til et overskudd på 35 millioner kroner i 2017.Negativt offshore-bidragSveaas-selskapets regnskap fortsetter imidlertid å tynges av offshorerederiet Viking Supply Ships som bidro negativt med et underskudd på 322 millioner kroner.I 2017 ble rederiets PSV-flåte - der samtlige fem skip ligger i opplag -  nedskrevet med ytterligere 51 millioner svenske kroner. Rederiet har tatt flere grep på bakgrunn av de utfordrende markedsforholdene.Blant annet har flåten på åtte ankerhåndteringsfartøy blitt flagget om fra svensk og dansk flagg til norsk flagg. I tillegg er det besluttet å flytte hovedkontoret fra København til Kristiansand.- Viking Supply Ships vil også i 2018 møte utfordringer i et meget svakt offshoremarked, men vi har god tro på at selskapets nisjeposisjon med isbrytende/isklasse tonnasje over tid gir vesentlig bedre muligheter enn det generelle supplyskipmarkedet, skriver Kistefos i rapporten.Ellers ventes det positiv utvikling fra konsernets øvrige selskaper også i 2018. 

kistefos
christen sveaas
Nyheter
Børs