Oslo Børs har vedtatt å ta aksjene i MPC Container Ships ASA opp til notering på Oslo Børs, fremgår det av en børsmelding.Dermed tar det offensive rederiet steget videre fra Oslo Axess. Det gis dispensasjon fra kravet om at selskapet skal ha bestått i minst tre år, jf. opptaksreglene pkt. 2.3.1 og 2.3.2. Dispensasjon er gitt fordi virksomheten har bestått, men i andre juridiske enheter, heter det.Det forutsettes at selskapet før første noteringsdag oppfyller øvrige opptakskrav på Oslo Børs.Første noteringsdag blir senest 4. mai 2018.