Multiconsult med kontrakt

multiconsult

Multiconsult har signert kontrakt med Skanska.

Multiconsult har som en underleverandør til Aas Jacobsen mottatt en kontrakt for levering av engineering-tjenester til Riksvei 3 og 25 i Løten og Elverum fra Skanska, ifølge en melding fredag.Kontraktsummen er på om lag 30 millioner kroner, opplyses det.Arbeidet vil starte umiddelbart, og det meste av arbeidet ventes ferdigstilt i 2020.Kontrakten er betinget av en standstill-periode som utløper 27. mars 2018.