Russland har lenge hatt den tvilsomme æren av å ha verdens billigste børs. I den siste ukerapporten fra Dovre Forvaltning minner investeringsdirektør Stig Myrseth om at Moskva-børsen for tiden handles til 0,8 ganger bokført egenkapital og 6,3 ganger estimert inntjening for de kommende tolv månedene.- Ingen andre land kan varte opp med slike nøkkeltall, slår Myrseth fast.Russland ligger også i tetsjiktet på rentesiden. Her kan nevnes at mens styringsrenten er på 7,5 prosent, så er inflasjonen 2,2 prosent. Det gir en realrente på sensasjonelle fem prosent, et nivå som rentenister bare kan drømme om andre steder.
Så er Moskva-børsen et kjøp? Svaret avhenger ifølge Myrseth på hva som skjer med sanksjonene, oljeprisen og reformarbeidet.Inntil vi ser det endelige utfallet av Skripal-saken, anbefaler jeg likevel å avvente en inntreden i russiske verdipapirer og fond, avslutter Myrseth.
- Russland ble straffet med sanksjoner etter Ukraina-krisen, og disse er en viktig årsak til den lave verdsettelsen av russiske aktiva. Faren er at sanksjonskrigen kan bli trappet ytterligere opp som en følge av forgiftningen av dobbeltagenten Skripal og hans datter med nervegiften Novichok, skriver Myrseth.Reformarbeidet er en annen viktig faktor å overvåke. Med helgens gjenvalg av Putin har en ny politisk syklus startet.- En omrokkering av regjeringen kan ventes, og det er også duket for nye initiativer i den økonomiske politikken. Nøyaktig hva som vil skje, er vanskelig å ha noen formening om ettersom Putin vanen tro holder kortene tett inntil brystet. Personlig heller jeg mot at rammebetingelsene for næringslivet vil bedres, skriver Myrseth.Til sist mener investeringsdirektøren at kampen mot korrupsjonen må intensiveres. Putin har selv tatt til orde for å slå ned på «statsmafiaen» som opptrer rovdyraktig overfor næringslivet. Med «statsmafia» menes korrupt politi, dommere og andre offentlige tjenestemenn som stikker kjepper i hjulene for bedrifter i håp om å kunne hente ut bestikkelser.- Summa summarum er brikkene i ferd med å falle på plass for en langsiktig kjøpsmulighet på Moskva-børsen. Seieren i kampen mot inflasjonen og friskmeldingen av statsfinansene betyr at pengepolitikken snart kan legges om i ekspansiv retning samtidig som tempoet i de strukturelle reformene ventes å ta seg opp.