Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk ned med 0,6 prosent fra januar til februar i år, viser fra Statistisk sentralbyrå (SSB).Dette skjer etter en nedgang på 0,3 prosent fra desember i fjor til januar i år.Detaljhandelen for februar var ifølge Reuters ventet opp 0,7 prosent.Dagligvarer nedButikker med salg av dagligvarer bidro ifølge SSB spesielt til nedgangen i omsetningsvolumet fra januar til februar i år. Butikkhandel med tekstil- og utstyrsvarer hadde også litt nedgang i denne perioden.Butikkhandel med sportsutstyr og klær hadde derimot en økning i omsetningsvolumet fra januar til februar.Virkedagskorrigerte tall viser at omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 2,4 prosent i perioden desember 2017 - februar 2018 sammenlignet med samme periode ett år tidligere.Nordeas spådomNordea Markets og Erik Bruce regnet med en korreksjon opp igjen nå i februar på 0,8 prosent.«Detaljhandelsindeksen er volatil og etter en veldig sterk november falt indeksen noe både i desember og januar. Vi regner med en korreksjon opp igjen nå i februar på 0,8 prosent m/m.«Det betyr at trenden fortsatt peker bra oppover. Norges Bank har ikke egne anslag på detaljhandelen, men en korreksjon opp er bra i tråd med bankens syn på samlet privat forbruk», skrev Bruce i en rapport tidligere i uken.