Nordea låner 10 milliarder

Nordea Eiendomskreditt er på farten.

Børs

Nordea Eiendomskreditt vil utstede et dekket obligasjonslån på opptil 10 milliarder kroner, går det frem av en børsmelding.Lånet vil ha en flytende rente tilsvarende 3-måneders NIBOR pluss 0,3 prosentpoeng.Obligasjonslånet forfaller i utgangspunktet 21. juni 2023, med forfallet kan forlenges til 19. juni 2024.

nordea
obligasjonslån
Nyheter
Børs