Nordea Markets trekker frem oljeservice som et attraktivt investeringsområde.«Etter flere års krise der oljeselskapene har vært i sparemodus, er vår mening at bunnen nå er passert», skriver meglerhuset i en oppdatering, ifølge TDN Finans.Nordea Markets peker på at oljeselskapene i dag har gode kontantstrømmer, og økningen i oljeprisen de seneste to årene betyr at det igjen gir god mening å investere i mange oljefelter offshore. Derfor tror Nordea Markets at 2017 markerte bunnen for oljeselskapenes investeringer, og at vi vil se økende investeringsnivå fremover.- Risikoen er høyMeglerhuset anbefaler ifølge nyhetsbyrået investorene å ha en overvekt i oljeserviceselskapene, men understreker samtidig at risikoen i disse aksjene er høy og at det er viktig å være selektiv.«Krisen var så dyp at noen oljeserviceselskaper står i fare for å bukke under. Et av disse er boreplattformselskapet Fred. Olsen Energy, som i skrivende stund kun har én plattform igjen i drift. Selskapet vil gå tom for penger i 1. kvartal 2019, og derfor er risikoen for en utvannende kapitalutvidelse overhengende», skriver Nordea Markets.Foretrukne aksjerMeglerhusets foretrukne aksjer i sektoren er Subsea 7, PGS og BW Offshore.«Disse selskapene er etter vår mening sterke nok til å komme helskinnet gjennom nedturen, og dermed dra fordel av den kommende oppturen. Du bør vurdere å kontrollere risikoen i aksjene ved å kjøpe mindre enn normalt og spre risikoen på flere aksjer», heter det fra analytikerne i Nordea Markets.Oljeserviceindeksen på Oslo Børs er i skrivende stund ned 0,55 prosent.