Norwegian Air Shuttle ASA melder at den rettede emisjonen i selskapet er gjennomført. Bruttoprovenyet er på 1,3 milliarder kroner. Emisjonskursen ble satt til 155 kroner. Det tilsvarer en rabatt på hele 9,7 prosent i forhold til tirsdagens sluttnotering på 171,60 kroner.Det opplyses at emisjonen ble overtegnet.Selskapet skal dessuten gjennomføre en reparasjonsemisjon på rundt 200 millioner kroner.En rekke innsidere har tegnet seg for aksjer, deriblant HBK Holding AS, kontrollert av Bjørn Kjos og Bjørn Halvor Kise . Selskapet er tildelt 1,6 millioner aksjer.