Foto: Ocean Installer/Solstad

Ny kontrakt til Solstad Farstad

Sikrer seg ny kontrakt med Bibby Offshore.

Solstad Farstad har kommet til enighet med Bibby Offshore for CSV-skipet Normand Clipper for operasjoner i Nordsjøen, opplyses det i en melding. Kontraktsperioden er på 120 dager fast i 2018, med opsjoner på ekstra 150 dager i 2019. Det er også opsjon på 180 dager i 2010, opplyses det.- Solstad Farstad er igjen glade for å bli tildelt skipskontrakt med Bitty for å støtte deres operasjoner i Nordsjøen, og vi er fornøyd med å se at subsea-aktiviteten i regionen er forbedret, sier Hans Knut Skår i Solstad Farstad.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også