Oceanteam suspendert

Oslo Børs har besluttet å suspendere Oceanteam-aksjen fra handel.

Børs

Oceanteam-aksjen suspenderes i kjølvannet av skrapen fra Finanstilsynet.Tirsdag etter børsslutt ble det meldt at tilsynet hadde vurdert Oceanteam ASAs børsmelding til Oslo Børs 24. februar 2018 kl. 10:38.«Finanstilsynet kan ikke se at opplysningene gitt i nevnte melding gir et rettvisende bilde av foretakets økonomiske situasjon. Tvert imot er den finansielle informasjonen som er gitt mangelfull og vil kunne gi investorer og andre interesserte parter villedende signaler», het det.Finanstilsynet forutsetter at vurderingene uttrykt i brevet fullt ut hensyntas ved utstedelse av foretakets årsregnskap for 2017

oceanteam
Nyheter
Børs