Oljefondet investerte 15 milliarder kroner i unotert eiendom i 2017, opplyses det i en fersk oppdatering.Her skriver Oljefondet at fjorårets høydepunkt var sin første investering i Asia. I desember kjøpte Yngve Slyngstad & co en andel på 70 prosent i fem eiendommer i Tokyo, Japan. - Investeringen i Tokyo var i tråd med vår strategi om å bygge en global portefølje med eiendommer av høy kvalitet som vi tror vil gi god avkastning på lang sikt, sier Karsten Kallevig, leder for Norges Bank Real Estate Management.Ved utgangen av året var fondets investeringer i unotert eiendom fordelt på tre kontinenter; Europa, USA og Asia. 
Fondets investeringer i unotert eiendom fikk en avkastning på 7,5 prosent i 2017.
Investeringer i unotert eiendom hadde en markedsverdi på 219 milliarder kroner og utgjorde 2,6 prosent av fondet ved utgangen av 2017.- Vi er fornøyde med resultatene for 2017, men vi legger ikke for mye vekt på ett enkelt år. Resultatene vil variere fra år til år, og lengre tidsperioder gir oss en bedre forståelse av utviklingen til eiendommene våre, sier Kallevig.