Oppkjøpsfond blar opp - sunnmøringer deler 450 mill.

Mørenot får FSN Capital inn på eiersiden. 

Børs

Oppkjøpsfondet FSN Capital kjøpte torsdag det Ålesundsbaserte selskapet Mørenot.Prisen er ikke oppgitt, men ifølge DN dreier det seg om rundt 900 millioner kroner.Selskapet som blant annet leverer utstyr til fiskeri- og akvakulturnæringene, har 450 millioner kroner i gjeld, noe som medfører at eierne - med Hilde og Ringstad-familiene i spissen - sitter igjen med rundt 450 millioner kroner. - Vi har stor beundring og respekt for Mørenot og er svært imponert over det solide fundamentet ledelsen og familiene har bygget opp gjennom flere generasjoner. Med lokal forankring har de utviklet en ledende global spiller basert på kvalitetsprodukter, utmerket service og nære relasjoner til sine kunder. Vi ser frem mot å, i et nært samarbeid med eierfamiliene, videreføre disse tradisjonene og ta del i veksten og industrialiseringen av denne næringen, uttalte partner i FSN Capital Partners, Ulrik Smith i forbindelse med oppkjøpet.- Vår ambisjon er å bygge videre på Mørenots ledende posisjon og støtte opp om ytterligere global vekst og konsolidering, sa han videre.Selskapet selv er godt fornøyd med å få inn FSN Capital som ny partner.- Mørenot opererer i markeder med sterk underliggende vekst og vi er svært entusiastisk til å fortsette denne veksten og utviklingen sammen med FSN Capital, sa konsernsjef i Mørenot, Knut Berge.De to eierfamilien vil fortsette å eie en om lag 20 prosent av Mørenot, ifølge DN. 

fsn capital
oppkjøp
mørenot
Nyheter
Børs