Pareto-analytiker positiv til laks

Biomassen har kommet ned, mens spotprisen har skutt i været. 

Børs

- Noe av det som kanskje har vært litt overraskende er at det har blitt slaktet veldig mye fisk på slutten av 2017 og i begynnelsen av 2018. Det har vært kaldt i vannet i Norge og man har hatt litt algeproblemer i Chile, som har gjort at biomassen man har i sjøen har kommet en del ned og at utsiktene for høy vekst i 2018 derfor har blitt redusert, og i så måte kommer prisforventningen opp. Så har man sett at spotprisen har skutt litt i været, og denne uken har den bikket 70 kroner pr kilo, og det gjør naturligvis noe med forventningene til inntjeningen, sier analytiker Carl-Emil Kjølås Johannessen i Pareto Securities på North Atlantic Seafood Forum i Bergen torsdag, ifølge TDN Finans.Analytikeren trekker også frem at samtlige oppdrettsselskaper kommuniserte et veldig positivt markedssyn i sine 4. kvartalsrapporter. - De har sett at etterspørselen er veldig sterk og man har sett hvor mye fisk man har klart å selge i 4. kvartal på en relativt god pris. Alle har vært veldig sikre på at når volumene kommer litt ned så kommer prisene til å komme opp igjen til rundt 60 kroner kiloen, som kanskje er et mer riktig nivå, virker det som, og det har vært positivt for aksjene, sier han.KostnadsfokusKjølås Johannessen peker på at selskapene fortsatt har sterkt fokus på å få ned kostnadene.- Det henger sammen med den biologiske situasjonen. De fleste selskapene skal produsere litt mer fisk i 2018 og da får man en positiv effekt ved at man har mer volum å fordele kostnadene på, sier Pareto-analytikeren.Ifølge TDN Finans peker han også på at den fisken man begynner å slakte på i 2018 har hatt lavere fôrkostnader.- Videre har man hatt mindre dødelighet, mindre avlusning og mindre sulting av fisken, så man har kanskje fått en bedre fôrkonverteringsrate også, fortsetter han.- Konsensus ligger for lavtKombinasjonen av lavere tilbudsvekst, god etterspørsel og lavere kostnader danner grunnlag for høyere laksepriser enn man tidligere har ventet for 2018 ifølge Pareto-analytikeren.Under sin presentasjon på North Atlantic Seafood Forum onsdag sa Kjølås Johannessen at Pareto tror konsensus ligger for lavt, og at flere kommer til å gjøre oppjusteringer.Meglerhuset venter selv en pris på 56 kroner pr kilo ut året. De børsnoterte lakseselskapene handles til en P/E-multippel på 11, sammenlignet med gjennomsnittet av Oslo Børs handles på 17, og Pareto-analytikeren mener er en attraktiv verdsettelse hvis man har tro på at nåværende inntjening kan opprettholdes.

north atlantic seafood forum
bergen
pareto securities
carl-emil kjølås johannessen
laksepris
konsensus
oppdrettsselskaper
oslo børs
inntjening
lakseprisestimat
Nyheter
Børs