Mandagens emisjon i Norwegian Air Shuttle kan vise seg å bli vendepunktet for aksjekursen i Norwegian, hevder forvalterne Tore Været og Patrick Meum i Pareto Investment Fund og Pareto Nordic Return, ifølge en fersk oppdatering.«Vi tror driften kommer til å gå bedre fra annet halvår at finansieringen i overveiende grad er på plass for 2018 og 2019, at mange fly vil bli solgt med betydelig gevinst, at det kan realiseres verdi i bonusprogrammet og at det ligger en strategisk verdi i langdistanseoperasjonen og at det vil skje en konsolidering i bransjen», heter det.Forvalterne mener emisjonen kan vise seg å bli vendepunktet, etter at kursen har falt fra 379,50 på toppen i april 2016 til 166 i skrivende stund.«Tegningskursen var 155 kroner. Pareto Investment Fund og Pareto Nordic Return tegnet og fikk tildeling noe over sin eksisterende eierandel. Norwegian Air Shuttle vekter etter dette henholdsvis om lag 4,7 og 3 prosent i hvert av fondene», heter det i oppdateringen.