Produsentprisindeksen (PPI) gikk ned 2,6 prosent fra januar til februar, første måned med nedgang siden juli 2017, viser ferske tall fra .Lavere priser innenfor gruppen utvinning av olje og naturgass var hovedårsaken til nedgangen i PPI samlet. I februar var det målt prisnedgang på både olje og naturgass. Oljeprisen falt for første gang siden juli 2017 og endte opp på om lag 65 dollar per fat.Til sammenlikning var oljeprisen på i underkant av 70 dollar i januar i år.Det var ifølge SSB hovedsakelig tall fra USA som påvirket utviklingen i oljeprisen siste måned.«Høyere oljeproduksjon som følge av aktivitet i den amerikanske utvinningsnæringen og økte oljelagre var blant viktige årsaker. Grunnet lavere oljepris har også prisene på raffinerte petroleumsprodukter gått ned i samme periode», heter det.Til tross for et kraftig prisfall på naturgass i februar ligger indeksen for naturgass fortsatt på et høyt nivå historisk sett.Elektrisitetsindeksen økte derimot med 12 prosent i februar. Større etterspørsel som følge av kaldt vær i Nord-Europa kan forklare prisoppgangen.Prisvekst på metallerPrisutviklingen i metallindustrien har vært preget av økende priser siden sommeren 2016. Fra januar til februar økte prisene med ytterligere 3,1 prosent, ifølge SSB.Det var prisoppgang på jern og stål samt flere ikke-jernholdige metaller som sto bak prisoppgangen i industrien.Prisen på aluminium, Norges viktigste eksportmetall, falt derimot fra januar til februar.