Bjørn Delbæk, konserndirektør HR i Arcus, har kjøpt 2000 aksjer i selskapet til en gjennomsnittspris på 43,60 kroner per aksje.Etter transaksjonen eier Delbæk 19.705 aksjer i Arcus mens Oso Consulting AS, kontrollert av Delbæk, eier 5.000 aksjer.