Det ble nettotegnet verdipapirfond for 10,9 milliarder kroner i februar. Personkundene solgte seg noe ned, melder Verdipapirfondenes forening (VFF). Personkundene nettosolgte fond for 620 millioner kroner i februar. Salget gjelder både aksjefond (- 470 millioner), kombinasjonsfond (- 97 millioner) og rentefond (- 63 millioner)– Starten av måneden var preget av flere dager med kraftig børsfall. Dette kan nok ha påvirket enkelte fondssparere, men det store flertallet har fulgt rådet for langsiktig sparing om å holde seg i ro i urolige tider, sier Bernt S. Zakariassen, administrerende direktør i VFF.– I sin natur svinger aksjemarkedet betydelig og disse svingningene er på mange måter en forutsetning for å kunne forvente å få ekstra betalt for å eie aksjefondsandeler over tid, sier Zakariassen.Det ble nettotegnet pensjonsmidler med fondsvalg for hele 6,9 milliarder kroner i februar. Den høye tegningen skyldes i hovedsak konserninterne omplasseringer på 6,2 milliarder kroner hos et av selskapene.  Institusjonskundene nettotegnet fond for 5 milliarder kroner i løpet av måneden. Av dette gikk 3,2 milliarder kroner inn i aksjefond, 91 millioner i kombinasjonsfond mens 1,8 milliarder gikk inn i ulike typer rentefond.Forvaltningskapitalen i norske verdipapirfond er nå oppe i 1 143 milliarder kroner.Her finner du den månedlige