REC Silicon vurderer å hente 850 mill.

REC Silicon vurderer å hente inn rundt 850 millioner kroner i obligasjonsmarkedet.

Børs

REC Silicon vurderer å utstede en femårs sikret seniorobligasjon på 110 millioner dollar, tilsvarende drøye 850 millioner kroner. I den forbindelse har selskapet engasjert Arctic Securities og DNB Markets for å arrangere en rekke investormøter, med oppstart mandag 12. mars.Selskapet kan ifølge børsmeldingen komme til å tilby et betinget tilbakekjøp av utestående usikrede seniorobligasjoner (REC03) med forfall 3. mai 2018.Ifølge TDN Direkt opplyste REC Silicon på kvartalspresentasjonen 9. februar at selskapet vurderte å hente inn rundt 100 millioner dollar i det norske markedet. Det skjer for å betale et konvertibelt obligasjonslån på 110 millioner dollar som forfaller i september 2018.  

rec silicon
Nyheter
Børs