Retten Invest AS, et selskapet som er relatert til styremedlem Birger Steen i Nordic Semiconductor, har i dag kjøpt 10.000 aksjer i selskapet.Ifølge en børsmelding skjedde det til en snittkurs på 48,72 kroner stykket, tilsvarende 487.200 kroner.Etter denne transaksjonen Birger Steen og tilknyttede parter 25.460 aksjer i Nordic Semiconductor.