Sjeføkonom: Et worst case-scenario for Norges Bank

Børs

Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank venter at Norges Bank på denne ukens møte igjen vil signalisere en renteøkning mot slutten av året.Han venter også at sentralbanken vil bli litt mer «haukete», samtidig som oppjusteringen av rentebanen vil øke sannsynligheten for økning både i juni og september.- Risiko på oppsidenJullums beregninger viser nå en sannsynlighet for økning på 50 prosent i september og faktisk 20 prosent allerede i juni.- I tillegg bør rentebanen bli brattere i 2019-20, noe som indikerer litt mer enn to økninger i begge årene, hovedsaklig drevet av høyere renter globalt, skriver han i en rapport Hegnar.no har fått tilgang til.Jullum mener videre at risikoen er på oppsiden.- Ser vi på Norges Banks risikostyring, er den høye husholdningsgjelden og boligprisene den største risikoen for økonomien fremover. Mens rentene er i ferd med å bevege seg mot mer «normale nivåer», innebærer den høye gjeldsgraden kombinert med flytende lånerenter en betydelig risiko for resesjon. En vanlig antakelse er at dette representerer en «øvre grense» for korte renter i Norge, skriver Jullum (bildet).Artikkelen fortsetter under bildet.

Frank Jullum. Foto: Iván Kverme/Finansavisen.Worst case-scenarioDette er sjeføkonomen sterkt uenig i.- Det høye gjeldsnivået representerer en resesjonsrisiko hvis rentene må flyttes betydelig over en kort periode. Derfor er Norges Banks worst case-scenario å «ligge bak kurven», noe som helt klart er et argument for å ta grep snarere enn senere, fortsetter han.Hvis sentralbanken deler Jullums syn, kan den ifølge Danske Bank-økonomen signalisere behovet for en «forebyggende» renteøkning, og åpne døren for en økning allerede i mai eller juni.- I så fall vil signalet følge med en forsikring om at rentene gradvis vil økes mot det (nye) normale nivået. Interessant nok vil den nye reguleringen formelt tillate Norges Bank å føre en slik politikk, heter det i rapporten.Kommer renteøkningen i mai, er den bare 51 dager unna, ettersom Norges Bank møtes 3. mai. Neste «mulighet» til å heve renten er 21. juni.

danske bank
frank jullum
rente
norges bank
resesjon
Nyheter
Børs